Os dymunwch ddod â mater i sylw'r Cyngor, neu os oes gennych eisiau holi am wybodaeth, cysylltwch â'n Clerc:

Angela Thomas
Tair Trem
Penrhyn Drive North
Fairbourne
LL38 2DJ
Ffôn: 07557 640740 / 07831 697611
e-bost: cyngorarthogcouncil@gmail.com

Gwefan y Cyngor: http://cyngorarthogcouncil.cymru 

Gwefan Cynllun Llifogydd Cymunedol Fairbourne: www.fairbournecommunityfloodplan.cymru
Rhif argyfwng y cynllun: 0345 988 1188

CNC: https://naturalresources.wales/?lang=cy
Os dymunwch gysylltu â Chynghorydd yn uniongyrchol gweler rhestr y Cynghorwyr
Go to top