Mae trafodaethau'r Cyngor drwy gyfrwng y Saesneg.  Os dymunwch gael cyfieithiad, cysylltwch â'r Clerc.

 

2019-2020

Cyllideb Praesept 2020-21

2019-20 Rhybudd Pwysig

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

Go to top