Ffrindiau a chydweithwyr yn ymgynnull i gofio Eric Wilding a fu farw yn 2020. Oherwydd Cofid, gohiriwyd dadorchuddio plac tan ddoe. Ymhlith cyflawniadau Eric mae cwblhau'r llwybr promenâd o Gornel Friog i'r Clwb Golff. Yr un mor bwysig, cyflawnodd Eric y gamp o ddod â Swyddfa'r Post yn ôl i bentref Fairbourne.

 

Bydd y teulu a'i ffrindiau fel ei gilydd yn gweld ei eisiau.

Go to top